Promocions

El coneixement exhaustiu de tot el procés de construcció és el que dóna bagatge, experiència i coneixement a Construccions Pallás per promoure amb èxit l’ampliació al món de la promoció immobiliària.

Construccions Pallàs compta amb una tradició promotora molt reconeguda en el mercat, que l’ha permès guanyar un posicionament de marca basat en la qualitat, l’experiència constructora, el treball de la feina ben feta. Aquest prestigi guanyat a base de temps i esforç la faculta per accedir a concursos públics per creació d’equipaments i a habitatges per Obra Social.

Les nombroses obres que hem dut a terme al llarg de la seva dilatada trajectòria han deixat empremta en el paisatge i l’arquitectura urbana de la ciutat. Amb promocions en tots els barris de Lleida, Pallás és sinònim de serietat, qualitat i confiança.

Vivaldi

Conjunt residencial compost per tres blocs d’habitatges construïts entre 2006 i 2007. Dos d’ells, els primers en ser acabats donen al C/ Joc de la Bola mentre que la última promoció si accedeix pel C/ Segrià. Té un accés pel pàrquing de dos plantes soterrades, la zona comunitària està completament ballada amb murs de dos metres i té zones amb ombra, zones de gespa i piscina. Cada un dels edificis hi viuen 20 famílies amb pisos de tres, quatre i cinc habitacions, pisos de gran amplitud on l’important és la comoditat i el benestar. Els acabats de façana dels tres blocs és d’aplacat de pedra blanca

 

 

 

 

 

Illa de l’oci

L’Illa de l’oci està composta per 9 edificis dels quals em van construir 8, tots ells al 2001. Un d’ells és un edifici comercial, mentre que els altres 7 són edificis de vivendes amb dos plantes soterrani amb pàrquing i en la planta baixa locals comercials. Aquests edificis abasten tres carrers: C/ de Pere Cabrera, tres escales de 5 altures, en el C/Jaume II tres escales de 4 altures i en el l’Avd. de Barcelona una promoció de 4 altures. L’acabat de façana és de pedra blanca combinada que combinada amb el color blau dels vidres dels balcons li confereix una visió lleugera creant una alternança de línies continues entre els dos colors. L’edifici comercial està destinat a un cinemes que juntament amb els altres comerços creant un complex lúdic i comercial molt a prop del centre de la ciutat i al costat d’un dels recintes de la Universitat de Lleida.

 

 

 

 

 

Avant

Conjunt de 4 escales unides finalitzades l’any 2002 amb un conjunt de 54 vivendes amb pàrquing i trasters en soterrani. El conjunt avarca dos carrers, Roger de Llúria i Pere Cavasequia, mentre en el primer l’escala té una altura de 4 plantes en el segon es va finalitzar amb una altura de 6 plantes. La planta baixa està orientada a comerços i està aplacada amb pedra blanca, en conjunt la façana utilitza i mescla tres acabats bàsics: totxana caravista en la majoria de façana, balcons d’alumini amb barana de vidre glasejat i com elements diferenciador del conjunt un aplacat de pedra blanca en tota l’altura de la cantonada dels carrers Pere Cavasequia i Roger de Lluria i en la planta superior d’aquests carrer.

 

 

 

 

 

Vila Lleida

Conjunt de 30 vivendes aparellades finalitzades al 2003. Cada una de les vivendes està composta per planta baixa amb el pàrquing i dos plantes més on estan les estances, cuina, menjadors i lavabos. S’agrupen en tres blocs diferenciats, un bloc central de 20 vivendes en que tenen un jardí privat i en cada costat dos grups de 5 vivendes sense jardí. Les façanes estan compostes per un aplacat de pedra blanca en planta baixa i totxana en horitzontal en les dues plantes superiors. La fusteria és d’alumini blanc en conjunt amb la barana i la pedra de façana donant el conjunt senzill i equilibrat.

 

 

 

 

 

Les Fonts

Conjunt de dos blocs de vivendes finalitzat l’any 2000 amb dos soterranis per a pàrquing i planta baixa dedicada a zona comercial. Cada escala conta amb 20 vivendes repartides en 4 plantes amb pisos de 2 a 4 habitacions, cuina, banys, menjador i balcons. La façana té dos tipologies d’acabat, una és amb caravista, en la zona de balcons i l’altre és aplacat de pedra blanca en la resta de zones de l’envolvent de l’edifici.

 

 

 

 

 

Silver Park

Urbanització de 13 vivendes aparellades i unifamiliars, amb zona comú de pas per a vehicles i accés a pàrquings construït entre el 1991 i el 1998. Les parcel·les tenen unes dimensions d’entre 500 i 700m2 on cada una d’elles tenen el seu jardí amb zones d’esbarjo. La situació és molt pròxima a una de les entrades de la ciutat de Lleida, sent aquests i la tranquil·litat els punts uns dels puntals de la promoció.

 

 

 

 

 

Ginesta

Conjunt arquitectònic de 2 blocs de vivendes i dos edificacions comercials finalitzat l’any 1991. Els blocs queden en una comunitat tancada,ja que els accessos peatonals estan confrontats per les façanes interiors, una altra part de la zona comunitària és la zona enjardinada amb ombres, gespa i una piscina comú. La planta baixa dels dos edificis està ocupada per comerços amb altells per la seva part exterior i la resta de les quatre plantes estan dividides en 4 vivendes de 160m2 cada una d’elles. Trobem tres particularitats en la façana exterior de maó caravista, la primera és una línea vertical de rajoles blaves en cada conjunt de finestres donant-li un toc característic a l’edifici, la segona són les jardineres prefabricades en cada una de les cantonades, un element acoblat a l’estructura en plena harmonia i que es sustenta autònomament, per finalitzar l’últim element distintiu són les grans balconades en forma de semicercle amb una barana de balustres. Els altres dos edificis són de planta baixa orientats a acollir locals comercials de 400m2 cada un d’ells.

 

 

 

 

 

Prat de la Riba

Edifici de 9 plantes en el centre neuràlgic de la ciutat de Lleida construït al 1985, de nou plantes i dos plantes soterrani. Disposa de planta baixa més altell orientat a l’àmbit comercial i la resta trobem dos vivendes per planta de 200m2 construïts. Exteriorment acabat amb totxana caravista col·locada a sardinell en els balcons i la resta de la façana en llarg. És un edifici que va envellint molt bé el pas del temps, ja que els materials no es veuen degradats ni envellits. Les baranes dels balcons estan acabades amb una perfileria daurada i munten un vidre fumat, el fals sostre està acabat amb lames de fusta.

 

 

 

 

 

Les Torres

Edifici de 1987 de planta soterrani amb pàrquing, planta baixa comercial i sis altures. Ubicat en un de les actuals zones comercials de Lleida i pròxim al centre històric de la capital. En l’edifici hi ha un total de 18 vivendes que van des dels 95m2 fins als 130m2. Una de les característiques principals i diferenciadores de l’edifici són els balcons que tenen una estructura d’acer lacada blanc amb una barana opaca, la fusteria és continuista i també és blanca amb l’acabat amb les persianes de llibret. En l’últim planta es distingeix de la resta per l’execució d’un balcó que ocupa tota la façana principal, la resta de la façana és d’obra vista amb un arc de volta en l’accés a l’edifici.

 

 

 

 

 

Tokio

Edifici de 1977 de 41 vivendes en el centre neuràlgic de Lleida. És un edifici compost de diferents altures en funció de la façana, així tenim una altura de 7 plantes en la façana d’Humbert Torres, de 7 al carrer Nadal Meroles i de 4 altures al carrer de Rejolar. Tota la poma té una planta soterrani que s’utilitza de pàrquing per les vivendes i la planta baixa orientada a comerços. Arquitectònicament l’edifici està compost per un volum rectangular central de 10 altures i annexats a cada una de les puntes un volum quadrat amb les diferents altures comentades. Les plantes superiors tenen unes grans balconades amb pèrgoles construïdes d’obra. Les façanes de totxana manual de color terra han fet que l’edifici no notes el pas del temps, en la línea de forjats, per trencar amb la continuïtat de la façana és van realitzar unes líneas d’un metre d’altura on les totxanes estan col·locades d’esviaix formant l’efecte d’una malla, aquests detall també s’observa en totes les baranes del balcons de l’edifici.

 

 

 

 

 

Aubares I

Promoció de 24 vivendes finalitzat l’any 2007 amb planta baixa destinada a l’àmbit comercial i planta soterrani amb pàrquings. Zona comunitària amb piscina i zona enjardinada de gran amplitud. La façana bicolor amb totxana caravista, segons l’orientació de la façana. Conté habitatges de 4 habitacions amb ampli menjador, cuina, 2 lavabos i balcó amb safareig. L’orientació sud li confereix gran lluminositat en totes les estances, cuines i banys acabats amb gres de 1ª qualitat i la resta de la casa amb parquet flotant per donar un major confort a tot l’habitatge, armaris empotrats i mobiliari de cuina complementen la vivenda per l’interior, fent-la completa, àmplia i confortable.

 

 

 

 

 

Verdi

Conjunt residencial compost per tres blocs d’habitatges construïts entre 2006 i 2007. Dos d’ells, els primers en ser acabats donen al C/ Joc de la Bola mentre que la última promoció si accedeix pel C/ Segrià. Té un accés pel pàrquing de dos plantes soterrades, la zona comunitària està completament ballada amb murs de dos metres i té zones amb ombra, zones de gespa i piscina. Cada un dels edificis hi viuen 20 famílies amb pisos de tres, quatre i cinc habitacions, pisos de gran amplitud on l’important és la comoditat i el benestar. Els acabats de façana dels tres blocs és d’aplacat de pedra blanca

 

 

 

 

 

Manuel de Palacio

Edifici residencial finalitzat al 1994 consta de diferents altures segons la façana doni al C/Lluís Companys on té una altura de 7 plantes i la del C/Manuel de Pedrolo on l’altura és de 3 plantes. La zona de planta baixa està orientada a comerços igual que l’altell mentre que a la resta de l’edifici hi ha 14 vivendes que van des dels 150m2 als 215m2. La façana està aplacada amb pedra travertí i alumini lacat gris, la particularitat de la façana resideix en la cantonada dels carrers anomenats en que es crea un element circular d’alumini amb lames orientables que trenca amb les línees rectes de les façanes donant-li una característica particular i distintiva a la pro que moderna i actual sense desentonar ni quedar-se antiquat. Les diferents altures que treballa l’edifici li donen la possibilitat de crear espais de grans terrasses en les plantes superiors.

 

 

 

 

 

Granados Park

Conjunt de dos edificis amb dos escales cada un d’ells compartint zona comunitària de gespa, arbres i dues piscines, una per infants i l’altre per adults, aquests conjunt es va finalitzar l’any 2004. El conjunt té zona de pàrquing per a inquilins en la planta soterrani, de la mateixa manera tenen un traster. Els edificis estan destinats totes les altures a vivendes i s’hi poden trobar vivendes de dos, tres o quatre habitacions. L’acabat de façana combina tres colors i textures: el que predomina és la pedra blanca majoritària en tota la façana, la pedra i l’alumini gris en zones de sortints i entrants de la línea de façana i el monocapa d’un color ataronjat en les zones de balcó donant-li un toc de color. Les baranes d’alumini i amb vidre translúcid no trenquen amb l’harmonia de colors i textures, sinó que l’acompanyen sense desentonar.

 

 

 

 

 

Lleida Verda

 

 

 

 

 

Dr Fleming

Conjunt de dos escales que situen l’edifici entre els carrers Doctor Fleming, Magí Morera i Torres de Sanui finalitzat l’any 1986. La planta soterrani està dedicada al pàrquing, mentre que la planta baixa està orientada a locals comercials la resta són vivendes amplies de 150m2. La façana és de totxana caravista i combina la col·locació horitzontal de les peces amb la vertical en les zones de finestres de fusta, aquestes queden tancades amb persianes de llibret de la mateixa manera que les balconeres. Integrat en el conjunt de façana s’hi pot trobar un petit detall que és la inclusió de les jardineres en el conjunt de l’edifici, concretament en cada un dels balcons. Finalment en la planta coberta el conjunt acaba amb una pèrgola de formigó pels balcons superiors.

 

 

 

 

 

Galatea

Conjunt de dos edificis construïts al 1999 i al 2000. Els dos edificis tenen una planta soterrani per a pàrquings i locals en planta baixa que estan orientats a comerços, les 6 plantes superiors a les vivendes amb un total de 20 vivendes on algunes d’elles són dúplex. Edifici de grans balcons aplacats amb pedra beige i la resta de façana de totxana caravista fan un conjunt equilibrat i sense estridències. La perfileria i serralleria d’alumini lacat blanc acompanyen el conjunt. Les cantonades amb balconeres tenen un acabat arrodonit que suavitza les línees de l’edifici, en la planta de sotacoberta s’obren uns grans espais de terrassa per a cada vivenda.

 

 

 

 

 

La Vereda

Edifici construït al 1990 característic per la seva altura de 9 plantes conté dos escales amb un total de 28 veïns. En la planta baixa i altell estan dedicats a comerços de la mateixa manera que la planta semisoterrani que està construïda com un pati anglès i alberga bars, restaurants i petits comerços en un espai fresc i obert. Es molt característic d’aquests edifici les columnes vistes i rodones amb un capitell convex que abasten des de la planta semisoterrani fins a la primera planta d’habitatges. La façana exterior es d’obra vista i el perímetre de l’edifici no segueix una línea regular sinó que és una combinació de quadrats cada cop mes petits que queden annexats per un rectangle central més estret donant a l’edifici multitud de cantonades per ubicar grans balcons i continus finestrals per on entrar gran quantitat de llum en les vivendes. Aquestes formes li donen a l’edifici un caràcter propi i distintiu.

 

 

 

 

 

Ronda, Segrià, Segovia

Conjunt de 4 escales finalitzades l’any 1980, edifici té dos plantes soterrades amb pàrquing, planta baixa orientada als comerços i set plantes pis amb un total de 66 vivendes. De manera ornamental, en façana es col·loquen els maons en punta, donant la impressió d’una malla, això es realitza en tota la zona inferior de cada planta. La fusteria original de fusta amb les persianes de llibrets. És un edifici de grans balconeres i finestrals al llarg de totes les seves façanes i la cantonada entre el c/Segrià i Segòvia el finalitza amb dos sortints en punta donant més façana per realitzar més finestrals.

 

 

 

 

 

Mirador de Ponent

Conjunt de 4 edificis amb dos escales cada un d’ells, construïts entre el 1992 i el 2003. El conjunt té un total de 124 vivendes amb pàrquing soterrani i trasters. La planta baixa de cada un d’ells està destinada als locals comercials, mentre que les plantes superiors són vivendes. Arquitectònicament les línees bàsiques de l’edifici són rectangulars on en la zona central de cada un dels costats se li dona un elements distintiu finalitzant la façana en semicorba, un altre element distintiu és la incursió d’una línea de caravista amb un color d’acabat més fosc que ressalta aquests elements diferenciadors.