Edificis singulars

Construccions Pallás ha participat en la construcció de nombrosos edificis singulars, que per la seva finalitat, forma i enclavament en l’entorn esdevenen un símbol de la ciutat en la que s’emmarquem i configuren un nou “skyline” del seu entorn.

Destaquen els edificis d’estil noble, integrats a l’entorn i singulars, originals però defugint de les estridències, una línia que atorga una marcada identitat a totes les  promocions i construccions:

Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, edifici per la seu de la demarcació de Lleida.

Cruz Roja Española. Seu de l’Assemblea Provincial i Escola de Treball Social, Lleida.

Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics. Edifici per la seu social de Lleida.

Poliesportiu dels Instituts Joan Oró i Samuel Gili i Gaia a Lleida.

Facultat de Medicina, reforma de planta i adequació d’espais per a la instal·lació dels serveis de Microscòpia, a Lleida.

Universitat Politècnica de Catalunya. Estructura del mòdul III d’Agrònoms. Lleida.

Mercat Municipal de Balàfia. Lleida.

Mercat Municipal de Cappont. Lleida.

Mercat Municipal de la Bordeta. Lleida.

La Meta

A l’any 1988 es realitza l’obra de la farinera La Meta, una planta de fabricació de farines dividida en 4 zones:

  • Emmagatzematge de matèries primeres

  • Neteja de matèries primeres

  • Transformació

  • Emmagatzematge de producte acabat

Aquesta obra va marcar un punt d’inflexió en la construcció per a Construcciones Pallàs, ja que va suposar un gran repte i es van posar al límit tots els nostres recursos. Aquesta construcció ens va aportar nous coneixements que, encara avui dia, implementem en la nostra manera de treballar.

Afrontar una obra d’aquestes dimensions ens ha donat les bases per poder afrontar qualsevol tipologia d’obra ja que ens va enriquir en tots els àmbits de la construcció.

 

 

 

 

 

Col·legi aparelladors

El Col·legi d’Aparelladors/es, Arquitectes Tècnics/ques, i Enginyers/es d’Edificació de Lleida és un edifici singular tant per la seva situació, funcionalitat i història, construït l’any 1985.

La seva situació privilegiada en el centre neuràlgic de Lleida li aporta una situació privilegiada de proximitat a la ciutat. Tant seu ampli espai d’entrada com el volum de l’edifici està realitzat amb totxana caravista fent un sol bloc de l’espai i abocant la finalitat a la que es dedica l’espai.

Es una edificació simple integrada en l’espai urbà i amb la societat amb un espai dedicat a les exposicions culturals, la sala Coma Estadella, i una zona d’accés a l’edifici en dos terrasses construïdes amb l’orografia del terreny.

 

 

 

 

 

Col·legi d’arquitectes

L’edifici del Col·legi d’arquitectes es situa al peu de la Seu Vella de Lleida integrat en un espai natural i a una orografia de grans desnivells. En primer terme tenim l’edifici de les oficines que destaca pel seu aplacat natural de pissarra d’un color vermell intens, els volums inferiors i que acompanyen l’edificació principal són de formigó vist i aplacat de pedra vinaixa. Com a nexe d’unió es realitzà una gran vidriera en el centre de tot el conjunt que lliga els 3 volums principals que conformen l’edifici.

Es guarda un espai exterior per la col·locació d’un cafeteria, que gràcies a la seva situació privilegiada ens dona una perspectiva única i completa de la ciutat de Lleida als nostres peus.

 

 

 

 

 

Montesinos

Edifici particular pel seu volum principal en forma de semicercle, de grans obertures tapades amb lames i un aplacat final de pedra natural confereixen l’edifici una aparença sobria i elegant. El seu interior és funcional i espais amplis dedicats a les aules, despatxos i passadissos.

 

 

 

 

 

Mevet

Edifici de base rectangular amb un acabat exterior de totxana i aplacat de pedra natural cobrint l’estructura vertical de formigó confereix al volum una simetria continua que juntament amb els buits de les finestres conformen una estructura harmònica i equilibrada.

 

 

 

 

 

Pavelló

Construcció del pavelló d’esports de l’escola Joan Oró i Samuel Gili i Gaya. Un gran espai diàfan amb una estructura d’acer i totxanes prefabricades de formigó orientat a la pràctica de l’esport sotacobert. Es van realitzar els vestidors, graderies, magatzems i accessos, també es van realitzar unes grans obertures al sostre per l’aprofitament de la llum natural.

 

 

 

 

 

Mutua

Conjunt arquitectònic sobri i funcional, amb aplacat de pedra vinaixa i pissarra construït al 2005. Destaca un volum principal vertical on es centren les instal·lacions i un volum allargat on en centren les consultes, sales de reunions,… L’espai és funcional i orientat als requisits de l’empresa que es va adaptar l’obra a les seves necessitats.

Unes línees rectes i els volums quadrats són els que marquen l’edifici i la composició buscant la connexió entre els mateixos de forma simple i elegant. De l’edifici destaca particularment en la façana frontal una gran obertura de vidre i alumini que dona a l’interior molta llum natural gràcies a la seva orientació sud-oest.

 

 

 

 

 

Lince

Edifici de base rectangular amb acabat exterior de formigó vist. La seva estructura exterior unificada amb diversos volums i retranquejos formen una composició homogènia i robusta de molta complexitat constructiva. L’encofrat amb fusta li confereix una textura amb les vetes marcades en tota la pell de l’edifici.

 

 

 

 

 

Escatrón

Parc elèctric construïda durant la dècada dels 70 al costat de la població d’Escatron. Va suposar per l’empresa el repte d’emprendre una obra de la qual no s’havia fet res similar. El repte de construir quelcom així va suposar un nou repte per l’empresa que va tornar a respondre amb escreix reduint el temps de la execució inicial i sobreposant-se primer al desconeixement d’aquests tipus de construcció i als contratemps de l’espai a realitzar l’obra.